Τράπεζα Πειραιώς-Αττική-Ζωγράφου

Στραταρχου Παπαγου Αλεξ. Λεωφορος 87