Σουβλάκια Αττική-Αμπελόκηποι Ο Βασίλης

2106444788
Πουλίου 2