Τσαντίρης Σωκράτης Ι.

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 215