ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PT, B.Sc. - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΛΑΡΙΣΑ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

2410550800-6944748800 Σύντομη Περιγραφή
Ιουστινιανού 30 Λάρισα