ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγοι
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4