Πολύκαρπος Ι. Κιορπελίδης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

2411115078-6983518054 Σύντομη Περιγραφή
ΡΟΥΣΒΕΛΤ 15Α,ΛΑΡΙΣΑ