ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγοι
2410533225
ΡΟΥΣΒΕΛΤ 26 41222