ΚΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2411102508-6972270768
Μαρίνου Αντύπα 2 και Κουμα 6
2411102508-6972270768