ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2410251216
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37 41222