ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2410531597, 6974943949
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 53 41222
2410531597, 6974943949