ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Πνευμονολογο-Σπιρομέτρηση ενηλίκων και παίδων-διακοπή καπνίσματος-νυχτερινή οξυμετρία

Αθήνα - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

2102710719/6974558004 Σύντομη Περιγραφή
ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 15