ΦΟΥΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αθήνα - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2102724009
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 14231