Νοσοκομείο-Τρίκαλα - Γενικό Νοσοκομείο

Τηλ.: 2431045100
Καρδίτσης 56
Τηλ.: 2431045100