Πιάτσες Ταξί-Τρίκαλα, Πιάτσα Ταξί (Παλαιό ΚΤΕΛ)

Όθωνος