Αγροτική Τράπεζα-Τρίκαλα, Αγροτική Τράπεζα (Κεντρικό)

2431036844, kentagoratrik@ate.gr
Τσιτσάνη 10
2431036844, kentagoratrik@ate.gr