Αγροτική Τράπεζα-Τρίκαλα, Αγροτική Τράπεζα (Ασκληπιού)

trikala@ate.gr
Ασκληπιού 16