Εφορίες-Τρίκαλα

ΔΟ.Υ. Τρικάλων
Κολοκοτρώνη και Πτολεμαίου
ΔΟ.Υ. Τρικάλων