Παπαευαγγέλου Βασιλική

Τρίκαλα - ΤΡΙΚΑΛΑ

Ιακωβάκη 15,Τρίκαλα