Νοσοκομείο-ΒΙΓΝ, Νομαρχιακό Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Ευστρατίου Βοστάνη 48