Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΜΑΝΩΛΗΣ

Τηλ.: 2106824342 - Σάμου 1, Πολύδροσο Χαλανδρίου
Τηλ.: 2106824342 - Σάμου 1, Πολύδροσο Χαλανδρίου