Θερινοί Κινηματογράφοι-Amiko

210 6815532 Κήπος μέ τραπέζια
Ανδρούτσου 20
210 6815532 Κήπος μέ τραπέζια