ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ - CENTRAL PARKING SYSTEM ΑΘΗΝΑ Α.Ε.

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2109222066
Λεωφ. Συγγρού 51