Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΠΑΛΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Τηλ.: 2109220583 - Αναστασίου Ζίννη 31 κ. Δημητρακοπούλου, Κουκάκι
Τηλ.: 2109220583 - Αναστασίου Ζίννη 31 κ. Δημητρακοπούλου, Κουκάκι