Χώρο Δημιουργικών Δράσεων Μικρές Ιστορίες

Αθήνα - ΚΟΥΚΑΚΙ

Τηλ: 210 9227730
Δημητρακοπούλου 70
Τηλ: 210 9227730