Καλαντζής Παναγιώτης - Ορθοπαιδικός.

Αθήνα - ΚΟΥΚΑΚΙ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
Βεΐκου 75-77