Θέατρα-DIRTY MEZZO CLUB-Restaurant

Τηλ.: 2109211044,2109211834 - Συγγρού 58
Τηλ.: 2109211044,2109211834 - Συγγρού 58