Νυχτερινές Πίστες-Μουσικές σκηνές - ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

Τηλ.: 2109226975, 2109239031 - Φραντζή κ. Θαρύπου 37, Ν. Κόσμος
Τηλ.: 2109226975, 2109239031 - Φραντζή κ. Θαρύπου 37, Ν. Κόσμος