ΚΑΝΤΗΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2106727107
ΑΜΕΔΑΙΟΥ ΧΑΝ 45-47 11525