ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ

Μεσσηνία - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2721113242
Π. ΚΑΙΣΑΡΗ 5 ΚΑΛΑΜΑΤΑ