ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

Μεσσηνία - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Χρυσάνθου Παγώνη 9 & Μητροπέτροβα