ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μεσσηνία - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2721093722
Αριστοδήμου 65 24100