Τηλεφωνικοί Κωδικοί Περιοχής -Καλαμάτα-27210

Καλαματα Κέντρο