Αγροτική Τράπεζα-ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Λεωφ. Σιδ. Σταθμού 2