Μικροβιολογικό Εργαστήριο - Κυτταρολογικό Κέντρο - Διαγνωστικό Κέ

Μεσσηνία - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Χρυσάνθου Παγώνη 9 & Μητροπέτροβα