Διαγνωστικά Κέντρα-Ν.Σμύρνη-Ιδ.Πολυιατρίο Ιατρική

210-9329149
Συγγρου Λεωφορος 137