Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΣΕΡΑΛΙΑ

Τηλ.: 2109316941 - Δίπλα 2 κ. Θεόγνιδος, Αγ. Σώστης
Τηλ.: 2109316941 - Δίπλα 2 κ. Θεόγνιδος, Αγ. Σώστης