Εκκλησίες-Αττική-Καλλιθέα Άγιος Γεώργιος

Άγιος Γεώργιος
Ευαγγελίστριας 22
Άγιος Γεώργιος