ΨΥΚΤΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αθήνα - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 33