Πολίτικη Κουζίνα-TIKE

Τηλ.: 2130200100 - Λ. Συγγρού 125, Αγ. Σώστης
Τηλ.: 2130200100 - Λ. Συγγρού 125, Αγ. Σώστης