Ταβέρνες-Ταβέρνες για κρέας - ΛΑΔΟΚΟΛΑ

Τηλ.: 2109561659 - Αγίων Πάντων κ. Δοϊράνης, Καλλιθέα
Τηλ.: 2109561659 - Αγίων Πάντων κ. Δοϊράνης, Καλλιθέα