Διαγνωστικά Κέντρα-Αθήνα-Βιοιατρική 04

210-3823887, 210-3836545
Στουρναρη 29
210-3823887, 210-3836545