Διαγνωστικά Κέντρα-Αθήνα-Mega Laser Center

210-3648022-3 (Όπισθεν Πολυτεχνείου)
Μπουμπουλινας 8
210-3648022-3 (Όπισθεν Πολυτεχνείου)