ΚΑΨΑΛΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ

Ειδικότητα: Οδοντίατροι
Τζωρτζ 10 , ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ