ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2103837232
ΤΖΩΡΤΖ 3 ΠΛ.ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10682