ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ, ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥ, ΕΥΔΑΠ,

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2103841416
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 6