Πανελλήνιος Ενωτικός Σύλλογος Τυφλών και Ακρωτηριασμένων

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ζήνωνος 14