ΓΙΑΝΝΑ (ΛΙΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜ)

Αθήνα - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Βοσπόρου 24 Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234