3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Αθήνα - ΓΑΛΑΤΣΙ

ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΑΥΝΟΥ, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ