Θέατρα-ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΘΑΝΑΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ.: 2102629046 - Έρσης 9 και Λαμπρινής
Τηλ.: 2102629046 - Έρσης 9 και Λαμπρινής