ΒΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αθήνα - ΓΑΛΑΤΣΙ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
210-2919320
ΤΡΑΛΛΕΩΝ 114 11146